Výkup elektriny z fotovoltaiky

Elektrická energia je prirodzenou súčasťou našej doby. Dnes si už dlhodobejší  výpadok elektrického prúdu ani len nevieme predstaviť. Používame množstvo elektrických spotrebičov ako sporáky, súry, vysávače, kávovary a podobne. Ale nielen to. Práve preto patrí k tým vyšším mesačným položkám na našim účtoch. Riešením ako znížiť energie, hlavne tú elektrickú, je investícia do fotovoltaiky. Fotovoltaika ponúka rôzne riešenia, pričom jednou z nich je aj vykup elektriny. Výkup elektriny je potrebné dohodnúť s dodávateľom elektrickej energie a on navrhne cenu.

Fotovoltaické systémy a výhody, ktoré z nich vyplývajú

Zodpovedný vykup elektriny
Výhody výkupu elektriny

Fotovoltaický systém nie je žiadnou novinkou. Svedčia o tom aj stále pribúdajúce solárne panely na strechách domov. Ale nie len rodinných domov. Riešia sa aj na strechách podnikateľských subjektov, dokonca štadiónov. V našom podnebnom pásme sa využiteľnosť solárnej energie v letných mesiacoch pohybuje až do 100%. V jarných a jesenných mesiacoch klesá na zhruba 70%. V zimných mesiacoch je vzhľadom k rýchlo zapadajúcemu slnku nižšia. Solárna energia je najlepšie využiteľná pre domácnosti kde vlastnia bazén alebo vírivku. Práve to sú energeticky náročné zariadenia a zabezpečia plné využitie energie. Veľkým prínosom sú aj pre tie domácnosti, kde je vysoká spotreba teplej úžitkovej vody. Existujú dva základné typy fotovoltaických systémov. Prvý je permanentne pripojený do distribučnej siete, pričom vyrobenú elektrinu ktorú domácnosť nespotrebuje, domácnosť predáva do siete. Veľkou výhodou teda ako ušetriť financie je výkup elektriny. Druhou možnosťou je systém, ktorý je napojený na akumulátory. Tie prebytočnú energiu ukladajú a spotrebováva sa v čase, keď už slnko nesvieti. Tento systém šetrí financie tým, že elektrická energia sa dá spotrebovať neskôr. Ktorú výhodu teda vybrať? Výkup elektriny alebo spotreba v neskorších hodinách? Nuž v tomto prípade treba zvážiť pre a proti. Je potrebné dohodnúť sa s dodávateľom elektrickej energie koľko sú ochotní zaplatiť za výkup elektriny. Na druhej strane je potrebné zvážiť koľko elektrickej energie miniete po zotmení s tým, že v letných mesiacoch slnko svieti pomerne dlho. Okrem toho pred inštaláciou panelov je dôležité poradiť sa s odborníkom, ktorý vám poradí koľko panelov potrebujete, kam ich umiestniť atď. Ak vás táto téma zaujala a chcete zistiť viac informácií, navštívte nasledujúcu internetovú stránku: https://rightpower.sk/