Prúdový chránič poskytuje značnú dávku bezpečnosti a pomáha chrániť naše zdravie a majetok

Pri inštalácii prúdového chrániča samozrejme dochádza k zvýšeniu bezpečnosti v otázke zdravia členov domácnosti a taktiež majetku. Zdravie má logicky pre každého z nás vyššiu hodnotu a práve jeho ochrane sa budeme v nasledujúcich riadkoch venovať dôkladnejšie. Možných situácií je v tejto téme viacero a konkrétne by sme sa zamerali na dotyk so živou časťou. Pod živými časťami si teda môžeme predstaviť tie časti zariadenia alebo siete, ktoré sú v rámci prevádzky pod napätím. Takýto kontakt je vo väčšine prípadov výsledkom nepozornosti alebo neprofesionálneho zaobchádzania a úlohou prúdového chrániča je zamedziť vážnejšiemu úrazu pri vzniku týchto situácií. Prúdový chránič dokáže ochrániť aj v tak diskutovaných témach ako napr. vsunutie predmetu z kovu dovnútra zásuvky a toto je rizikom najmä pri malých deťoch.  

Prúdový chránič zastáva v našich domácnostiach dôležitú funkciu

Prúdový chránič v mestách
Funkcia prúdového chrániča

Zvýšiť bezpečnosť pred vznikom podobných situácií sa však dá viacerými spôsobmi a jedným z nich je napr. zabránenie prístupu k častiam, ktoré môžu byť pod napätím. K tomuto nám dokonale poslúžia kryty rôznych kategórií, no riešením je aj umiestnenie rôznych prekážok a zábran tak, aby kontakt so živou časťou bol čo najmenej pravdepodobným. Takáto ochrana však pri niektorých situáciách nemusí byť dostatočnou a ešte by sme sa vrátili k malým deťom. Pri nich si totižto v niektorých momentoch nemôžeme byť nikdy istý a vrelo odporúčame ich kombinovanie s doplnkovou ochranou v podobe prúdového chrániča. Akonáhle by teda nastal kontakt nášho tela so živou časťou, tak prúdový chránič toto zariadenie odpojí od elektrickej siete, vďaka čomu našim telom už prúd ďalej nepreteká. V otázke prúdového chrániča sú aplikované aj viaceré normy a jednou takou je aj STN 33 2000. Norma sa v praxi zameriava predovšetkým na inštaláciu tohto zariadenia v priestoroch plavární, kúpeľní, kempingoch a rôznych iných priestoroch poľnohospodárskeho či stavebného charakteru. Vďaka takémuto prístupu je ich prevádzka a následné využívanie zo strany návštevníkov oveľa bezpečnejšie. Prúdový chránič by teda v bežných aplikáciách mal byť už absolútnou samozrejmosťou a v súčasnosti je stále jediným dostupným zariadením v otázke spomínanej ochrany. Viac sa dozviete na webovej stránke https://www.legrand.sk/.