Pracovné prostredie každej organizácie zohráva kľúčovú úlohu v produktivite a spokojnosti zamestnancov. V tomto článku sa budeme venovať hĺbke toho, ako pracovné prostredie ovplyvňuje zamestnancov – ich výkonnosť, morálku, zdravie a dokonca aj udržanie si zamestnancov. Pôjdeme do hĺbky špecifík toho, čo predstavuje príjemnú alebo drsnú pracovnú atmosféru, pochopíme rôzne faktory a