Aj kotly na drevo si vyžadujú istú dávku starostlivosti

Áno, presne tak. Aj kotly na drevo si vyžadujú našu pozornosť a toto platí pre drvivú väčšinu zariadenia rodinných domov. Starostlivosť by sa mala opierať o pravidelnú kontrolu kotlov na drevo a tento úkon je potrebné spraviť do najmenšieho detailu pred každou vykurovacou sezónou. Ak by sme ju zanedbali, kotly na drevo by nám to dali o to viac pocítiť v negatívnom zmysle slova. V tomto ohľade totižto nie je nič horšie, ako zháňať v zime servisného technika na opravu kotla. Z ich pohľadu je práve toto obdobie vrcholom pracovnej sezóny, a tak by sa pokojne mohlo stať, že niekoľko dní alebo týždňov budete musieť strpieť fungovanie v chladnom obydlí.

Kotly na drevo, ich kontrola a čo by nemalo uniknúť našej pozornosti

Kolty na drevo a brikety
Kontrola kotlov na drevo

Zanedbaním pravidelnej kontroly kotlov na drevo riskujeme aj nemalé finančné náklady, ktoré nemusia zákonite súvisieť len s ich prípadnou opravou alebo dokonca výmenou. Táto skutočnosť sa môže odzrkadliť aj na vyšších účtoch za energie. Je však nutné podotknúť, že dôvod môže byť neraz úplne banálny. Niekedy ním môžu byť len nahromadené usadeniny, ktorých by sme sa pravidelne mali snažiť zbavovať. Kontrola kotla na drevo by mala taktiež prebiehať v určitom režime a ako zákazník by ste mali vyžadovať potvrdenie o tejto prehliadke. Toto potvrdenie ani tak neslúži pre vašu potrebu ako pre iné inštitúcie. Typickým príkladom je napr. poisťovňa, ktorá vám nemusí byť ochotná preplatiť vzniknutú škodu v prípade, že uvedeným potvrdením nedisponujete. Toto ani zďaleka nie je všetko a v určitých špecifických situáciách dokonca môžete dostať pokutu, keďže legislatíva prikazuje podrobiť všetky kotly na drevo s výkonom viac ako 50 kW pravidelnej kontrole. Niektoré z komponentov sú pravidelne opotrebovávané a je ich potrebné vymeniť. Taktiež viete vďaka kontrole nadimenzovať presnú spotrebu paliva a vymetením sadzí navyše chrániť životné prostredie. Dôvodov na pravidelnú kontrolu je teda niekoľko a rozhodne ju nijako nepodceňte. Nejeden majiteľ kotla sa ňou zaoberá len v záručnej lehote, no takýto prístup nie je správny a je potrebné ju realizovať pravidelne počas celej životnosti zariadenia. Všetko o kotloch na drevo nájdete na webovej stránke https://vykurovanie24.sk/.