Elektroprevodovky a aké je ich praktické využitie

Využitie elektroprevodoviek v praxi je pomerne široké a nachádzajú uplatnenie v rôznych typoch výroby, skladoch, dopravníkoch a iných riešeniach, pričom vysvetlenie dôvodu ich potreby je pomerne jednoduché. Elektroprevodovky nachádzajú uplatnenie najmä v takých situáciách, keď je nutná dramatická zmena rýchlosti a žiadne iné možnosti nestačia, resp. v danom momente nenachádzajú dostatočné uplatnenie. Pozrime sa teda bližšie na elektroprevodovky, ako ich možno deliť a aké sú ich ostatné špecifikácie. 

Elektroprevodovky a niekoľko zásadných charakteristík 

Elektroprevodovky sú v súčasnosti veľmi žiadané
Charakteristika elektroprevodoviek

Iným označením elektroprevodoviek, v závislosti od literatúry či iného zdroja informácií, môže byť tiež redukcia prevodov alebo redukcia rýchlosti. Tu si možno predstaviť sadu ozubených kolies, ktorú je následne možné pridať k elektromotoru tak, aby bolo dosiahnuté dramatické zníženie rýchlosti alebo zvýšenie krútiaceho momentu. Výrobcovia pôsobiaci v tejto oblasti ponúkajú svojim zákazníkom hneď niekoľko variantov elektroprevodoviek a medzi tie najvyhľadávanejšie patria šnekové, čelné, priemyselné, planetárne alebo tie s paralelným hriadeľom. Po konštrukčnej stránke badať niektoré zásadné rozdiely, no funkcia ostáva pri každom z nich rovnaká a tou je dosiahnutie požadovaného výkonu otáčok. Ak sa pozrieme na aplikáciu elektroprevodoviek výlučne s motorom platí, že čím má elektromotor nižšie otáčky, tým väčší by mal byť. Niektoré riešenia môžu byť po finančnej stránke pomerne náročné a v konečnom dôsledku sa ani nemusia hodiť do konkrétnej aplikácie. Ak sa teda rozhodnete použiť elektroprevodovky v spojení s menším elektromotorom, výsledkom bude situácia, keď takáto jednotka bude môcť pracovať pri nižších rýchlostiach. Krútiaci moment je v prípade elektroprevodoviek priamoúmerný objemu motora. V preklade to teda znamená, že pri spojení veľkého elektromotora s relatívne malou elektroprevodovkou dokáže byť poskytnutý rovnaký výstupný moment. Nech už teda hľadáte ktorékoľvek zo spomínaných zariadení, ktoré bude ideálne pre vami zvolenú aplikáciu, je dôležité stanoviť najdôležitejší faktor. Bude nim teda krútiaci moment alebo samotná rýchlosť? Pokiaľ je pre vás dôležité dosiahnutie vysokých otáčok a nízkeho krútiaceho momentu, ideálnym riešením bude v tom prípade elektromotor s nízkym výkonom. Ak je však pre vašu aplikáciu dôležitým rýchly pohyb a schopnosť uniesť veľkú záťaž, môže byť použitý oveľa väčší motor, ktorý tiež bude charakteristický vyššími výstupmi krútiaceho momentu.  

Viac o prevodovkách nájdete na internetovej stránke https://www.elektromotory-prevodovky.sk/.