Strešná krytina – výber a realizácia

O streche sa hovorí, že je korunou celého domu. Korunou preto, lebo celú stavbu skrášľuje a samozrejme aj chráni. O novej stavbe je potrebné rozmýšľať pri novostavbách ale aj pri plánovaných rekonštrukciách. Po určitom čase je potrebná výmena strešnej krytiny, prípadne zmena krovu pri riešení podkrovného bývania a podobne. Existuje niekoľko typov striech a strešná krytina sa realizuje práve podľa druhu strechy. Na niektoré strechy je vhodná škridla, na iné sa neodporúča. Strešná krytina je teda mimoriadne dôležitá nielen pre celkový štýl a dizajn stavby ale aj pre dobré bývanie.

Druhy striech, výber podľa typu krovu

Strešná krytina a krov
Výber strešnej krytiny

Strecha môže mať plochý, šikmý alebo strmý tvar, záleží od uhla sklonu. Ploché majú uhol sklonu do 10°, šikmé do 45°a a strmé viac ako 45°. Ploché a strmé sú v podstate jednoduché strechy – plochá je rovná, strmá je do písmena A, vysoká. Šikmá strecha môže mať rôzne typy podľa konštrukcie krovu. Môže byť sedlová, valbová, palvalbová, stanová, manzardová a oblúková, členitá a pultová. Každá má svoje pre a proti. Na niektoré je možné jednoduchým spôsobom riešiť fotovoltaické panely, niektorá je vhodná na podkrovné bývanie, niektoré sú finančne dostupnejšie ako iné, niektoré poskytujú vysoký komfort podkrovného bývania ale ich konštrukcia je zložitá a podobne.

Ako si vybrať strešnú krytinu?

Strešná krytina je investícia na celý život. Súčasný trh ponúka množstvo druhov strešných krytín, ktoré sa líšia hlavne materiálom ale aj tvarom, veľkosťou, povrchovou úpravou aj farebnosťou. Pri výbere môžete siahnuť po keramických, či klasických betónových škridliach, vláknocementových šablónach, šindloch z asfaltových pásov, plastových krytín bridlice alebo aj po krytinách z prírodných materiálov zo slamy a z dreva. Pri riešení novostavby je dobre spoľahnúť sa na projektanta, ktorý podľa zámeru využitia podkrovia aj navrhne vhodnú strešnú krytinu. Pri rekonštrukcii je to trošku inak. Ak plánujete len výmenu strešnej krytiny za inú, stačí šikovných odborníkov, ktorí prácu realizujú. Ak bude súčasťou rekonštrukcie aj výmena krovu, je potrebné stavebné povolenie s následnou kolaudáciou. Viac informácií o strešných krytinách, rady, tipy, nápady, články získate na nasledujúcej internetovej stránke: https://krytina.sk/