Strešná krytina a ako sa možno vyvarovať chybám pri jej pokládke

Kladenie strešnej krytiny, tak ako akákoľvek iná fáza výstavby rodinného domu, si vyžaduje znalosť danej problematiky a rovnako tak existuje aj chyby, ktorým by sme sa mali snažiť vyhnúť. Tento článok je teda venovaný niektorým z nich a pevne veríme, že bude pre vás cenným zdrojom informácií, aby sa vám podarilo im vyhnúť. Nie je to však len kvalita samotnej strešnej krytiny a nemenej dôležitými sú aj ostatné doplnky strechy, ktoré následne významnou mierou vplývajú na kvalitu realizovaných prác. Ak by sme vám teda mohli odporučiť, tak od vami zvoleného dodávateľa si vyberte spolu so strešnou krytinou aj všetky ostatné prvky. Strecha sa dnes neraz ponúka v kompletných riešeniach tak, aby si jednotlivé komponenty dokonale sedeli a vyhli ste sa tak možným reklamáciám v budúcnosti. Strešná krytina musí byť ukotvená na dostatočne kvalitnej úrovni. Ak by tomu tak nebolo, tak silný vietor by keramické tašky rozkýval a toto dozaista nie je želaným efektom, s ktorým by sa chcela strešná krytina stretnúť. Takéto tašky sú teda kotvené na štítoch a pri danom procese je potrebné vychádzať z daného sklonu strechy. 

Strešná krytina a niektoré z tých najzásadnejších pravidiel 

Strešná krytina a jej údržba
Pravidlá pokládky strešnej krytiny

Často podceňovaným úkonom je správne vyspádovanie žľabu. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tento úkon je až príliš jednoduchým, no určite by sme mu mali pripisovať plnú vážnosť. Pri montáži je potrebné bezpodmienečne použiť vodováhu a uprednostnenie práce „od oka“ sa nám môže ľahko vypomstiť. Správny spád pritom zohráva rozhodujúcu úlohu a v opačnom prípade by voda mohla stáť v žľabe po dlhšiu dobu. Rovnako tak môže dôjsť k zatekaniu, čo môže spôsobiť škody na omietke a aj fasáde. Strešná krytina má viacero doplnkových komponentov a medzi tie radíme aj protisnehovú ochranu. V hre pri tom nie je len samotný majetok, ale aj ľudí zdržujúcich sa v blízkosti strechy. Do kategórie snehovej ochrany radíme rôzne protisnehové mreže a háky. Tie musia byť rovnomerne rozmiestnené po celej dĺžke strechy a nesmieme pritom zabudnúť ani na odkvap. Viac informácií nájdete na webovej stránke https://krytina.sk/.