Viete, prečo je potrebné napísať podnikateľský zámer?

Mnohí podnikatelia, dokonca i začínajúci podnikatelia považujú podnikateľský zámer len za dokument, respektíve kopa papierov, ktorá je zbytočná. Podnikateľský zámer by mal byť sprievodca, ktorý vám pomôže pri podnikaní. Ak uvažujete o začatí podnikania napísanie podnikateľského zámeru môže zvýšiť vaše šance na úspech. Nemusí to byť vôbec komplikované a dokonca nebudete potrebovať k tomu ani žiadne obchodné vzdelanie, pretože vy ste odborníkom na vaše podnikanie, vy mu rozumiete najlepšie a vy viete, čo chcete docieliť. Na internete nájdete množstvo dostupných informácií, šablón. 

Nepríďte o kľúčové výhody, ktoré  poskytuje podnikateľský zámer!

Podnikateľský zámer si treba dobre premyslieť
Výhody podnikateľského zámeru

Podnikateľský zámer vytvorí základ pre vaše podnikanie. Vďaka nemu môžete predvídať budúcnosť, pracujete na základnej stratégii svojho podnikania, ktorá vám pomôže rásť. Tento dokument je kľúčový, no nemusí byť úplne dokonalý, ale napísaný tak, aby vám pomohol identifikovať a dosiahnuť vaše ciele. Podnikateľský zámer môže byť kedykoľvek upravený, doplnený. Bez podnikateľského zámeru bude oveľa ťažšie sledovať váš pokrok, vykonávať úpravy a mať informácie, na ktoré by ste sa mohli spoľahnúť pri rozhodovaní. Podnikateľský zámer je potrebné vypracovať aj preto, lebo napríklad investori a poskytovatelia pôžičiek musia vedieť, že dobre rozumiete vášmu podnikaniu. Musíte dokázať, že existuje dosiahnuteľná a udržateľná potreba vášho riešenia, že máte silnú obchodnú stratégiu a vaše podnikanie môže byť finančne stabilné. To znamená mať pre potencionálnych investorov správne finančné výkazy, prognózy a stráviteľné vysvetlenie vášho obchodného modelu. Vytvorením písomného podnikateľského zámeru, ktorý pravidelne prehodnocujete, môžete robiť sebavedomé rozhodnutia. Budete mať všetky informácie potrebné na to, aby ste vedeli, kedy môžete prijať napríklad nových zamestnancov, uviesť na trh nový rad výrobkov alebo uskutočniť nákup zariadenia a podobne. Zároveň môžete plánovať aj dopredu, ak rozhodnutie nevyjde podľa očakávaním, čím minimalizujete vaše potenciálne riziko. Písanie podnikateľského zámeru vám dáva možnosť otestovať svoju myšlienku v praxi. Môžete komunikovať s ľuďmi a vylepšiť ho. Taktiež vám pomôže pri analýze trhu, cieľovej skupiny. Obchodné plánovanie je nepretržitý proces, ktorý vám pomôže stanoviť ciele, riadiť a úspešne rozšíriť vaše podnikanie. Ak nie ste si istý, kde začať, môže byť užitočné pozrieť si hotové podnikateľské zámery alebo navštíviť webovú stránku https://marekstraka.com/.