Účtovníctvo v nadácii

Keď založíte nadáciu, alebo nejaký subjekt zriadi nadáciu, nadácia sa automaticky stáva samostatnou právnickou osobou, ktorej plynú určité povinnosti. Jednou z týchto povinností je viesť účtovníctvo. Správne vedenie účtovníctva je pre nadáciu veľmi dôležité a to z toho dôvodu, že nehospodárite so svojimi finančnými prostriedkami ale s prostriedkami iných subjektov, ktoré vám zverili ich finančné prostriedky na dobročinné účely.

Všetko čo k účtovníctvu pre nadáciu potrebujete vedieť

Účtovníctvo a účtovná súvaha
Pasíva a aktíva v účtovníctve

Ak ste zriadili nadáciu, je nevyhnutné vedieť, že nadácia je povinná viesť účtovníctvo, a to účtovníctvo podvojné a v prípade, že nadácia na podporu účelu vyplývajúceho z nadačnej listiny vedie aj nadačný fond, tento nadačný fond sa vedie v účtovníctve oddelene. Toto sú dve hlavné veci, ktoré určite pri oblasti účtovníctva v nadácii musíte poznať. Takisto je potrebné spomenúť, že pri vzniku nadácie, musíte vytvoriť nadačné imanie, ktoré je vo výške 6 638 € a túto výšku nadačného imania môžu tvoriť len finančné prostriedky, prípadne nehnuteľnosti. Ak sa bojíte viesť účtovníctvo sami, máte možnosť osloviť externú spoločnosť, ktorá sa zaoberá aj nadáciami. Externe vedené účtovníctvo má svoje výhody, ako napríklad ušetrené finančné prostriedky za vlastnú účtovníčku, účtovníctvo vám spravuje odborník, ktorý je informovaný o všetkých zmenách zákonov a nariadení, čo sa účtovníctva týka, takisto je preškoľovaný a vy nemusíte vynakladať finančné prostriedky na to, aby ste ho svojho zamestnanca školili. Avšak, je veľmi dôležité aby ste hľadali takú spoločnosť, ktorej budete dôverovať a ktorá je kvalitná. V prípade, že máte záujem o kvalitnú spoločnosť, ktorej sa nemusíte báť zveriť vaše účtovníctvo do rúk, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.easystart.sk. 

Ako funguje externé účtovníctvo?

V prvom rade je potrebné určiť zodpovednú osobu, ktorá bude s externým účtovníkom komunikovať. Tieto dve osoby si potom dohodnú systém, akým budú počas účtovného obdobia fungovať. Teraz si ukážeme príklad spolupráce, ktorá by mohla byť vyhovujúca pre obidve strany. Zodpovedná osoba v nadácii hromadí všetky účtovné doklady, teda bločky, faktúry, výpisy s účtov, vedie pokladňu a podobne a vedie si svoju vlastnú evidenciu týchto dokladov. Vždy na konci mesiaca odošle tieto doklady účtovníkovi, ktorí ich zaúčtuje a následne si navzájom overia, či zostatok v pokladni je totožný. Zodpovedná osoba z nadácia má povinnosť chodiť účtovníkovi raz za určené obdobie podpísať doklady. Na konci účtovného obdobia zostaví účtovník kompletnú ročnú účtovnú závierku, odovzdá všetky účtovné doklady spolu so závierkou do nadácie, čím ukončí účtovné obdobie.