Jistič – jakou má roli?

Jistič se nachází v každé stavbě, ve které se nachází i elektroinstalace. S jističem jste se tedy už pravděpodobně nejednou setkali, ale víte, jaký je jeho konkrétní úkol? Jeho úkol je v případě vzniku elektrického přepětí odpojit přívod elektrického proudu. Jistič se tedy stará o to, aby se do elektrických spotřebičů nedostal větší objem elektrického proudu, než je bezpečná hranice. Jistič tak přispívá ke zvýšení bezpečnosti domácnosti a zároveň k ochraně elektrických spotřebičů. Díky jističi se tak nemusíte obávat, že by při vzniku přepětí v elektrické síti došlo k poškození hodnotného elektrospotřebiče nebo ke vzniku zranění. 

Jaké jsou možnosti při výběru jističe?

Jistič v domácnosti
Průmyslová technika s jističi

Na trhu je dostupných několik druhů jističů, které se od sebe odlišují různými vlastnostmi. Jističe můžeme rozdělit na velké, střední a drobné a to podle velikosti jmenovitého proudu. Jističe lze rozdělit i na základě počtu pólů a to na dva druhy – třípólové a jednopólové jističe. Podle toho, pro jaký druh elektrického proudu jsou jističe určeny, je můžeme rozdělit na střídavé, stejnosměrné nebo univerzální jističe. Od způsobu ovládání jističe se odvíjejí tři druhy jističů, kterými jsou jističe s pneumatickým pohonem, jističe s elektromotorickým pohonem a ručně ovládané jističe. Podle typu spouště jističe můžeme jističe rozdělit na ty, které mají zkratovou spoušť a ty, které mají tepelnou spoušť. Tepelná spoušť funguje pomocí bimetalu, který je při průchodu elektrického proudu ohříván. V případě, že se bimetal přehřeje v důsledku příliš vysokého proudu elektrické energie, elektrický obvod bude přerušen. Jističe se zkratovou spouští fungují odlišně, než ty s tepelnou spouští. Zkratová spoušť funguje na principu změny magnetického pole, která se děje během prudké změny proudu. Taková změna magnetického pole spustí jistič se zkratovou spouští a elektrický obvod bude přerušen. S výběrem vhodného jističe se obraťte na profesionála, který vám doporučí vhodné řešení. 

Instalace jističe svépomocí?

Pokud jste přemýšleli nad tím, že se o instalaci jističe postaráte sami, zvažte, jestli na takovou práci máte potřebné zkušenosti a vzdělání. Pokud nejste kvalifikovaný elektrikář, vhodné bude pokud instalaci jističe svěříte do rukou profesionála, který se postará o to, aby byl jistič nainstalován bezvadně. Díky kvalitní instalaci jističe můžete mít jistotu, že bude schopen plnohodnotně plnit svůj úkol. Kvalitní jističe naleznete na internetové stránce https://www.legrand.cz/