Elektromotory alebo aké typy porúch poznáme

Všetky elektromotory by sme celkom určite mohli po konštrukčnej stránke označiť za zložitý systém, ktorý pozostáva z viacerých prvkov. Znalosť problematiky elektromotorov si teda vyžaduje komplexné znalostí. Tie je potrebné vnímať v celkovom kontexte a pokiaľ to daná osoba nedokáže, len veľmi ťažko sa jej podarí prípadnú poruchu na elektromotoroch aj diagnostikovať. Ako príklad uvedieme ventilátory na elektromotoroch, pričom servisný technik so spomínanými komplexnými znalosťami by nemal mať s identifikáciou príčiny po mechanickej alebo elektrickej stránke žiaden problém.

Aké poruchy môžu vyradiť elektromotory z prevádzky 

Elektromotory majú výborné technické vlastnosti
Poruchovosť elektromotorov je nízka

Z hľadiska poruchovosti elektromotorov existujú i oficiálne štatistiky jednotlivých výrobcov. Vo väčšine prípadov sa jedná o číslo na úrovni 0,00005. Ak sa však pozrieme na uznanie týchto reklamácií, inými slovami motor vykazuje vadu od výroby, tak sa dostávame na číslo 0,3% porúch. Z uvedeného vyplýva, že veľká časť týchto porúch nie je spôsobená nedostatočnou kvalitou výrobku, ale neodbornou inštaláciou. Práve tá môže mať zásadný vplyv na celý chod motora a do veľkej miery ovplyvňuje jeho životnosť i samotný zákazník. Ak sa však pozrieme na reálne poruchy z praxe, tak jednou z nich je tá na ložiskách. Tento typ závady radíme do kategórie mechanických a možných príčin takéhoto stavu môže byť niekoľko. Príčiny by sme mohli rozdeliť do kategórií mechanické, elektrické a vzduchotechnické, pričom každá z nich poníma obrovské množstvo dôvodov na vyradenie elektromotorov z prevádzky. Pri poruchovosti ložísk je len veľmi malé % reklamácií evidovaných ako oprávnené. Drvivá väčšina z nich je opäť spôsobená neodbornou prevádzkou. Elektromotory a štatistika okolo ich poruchovosti taktiež eviduje možné problémy s ich vinutím. Problém treba jednoznačne vidieť po stránke elektrickej a dôvodom je spálenie tohto vinutia. Zo strany majiteľa neraz dochádza k prúdovému preťaženiu a takáto reklamácia opäť nie je uznaná. Iný typ porúch na vinutí môže byť spôsobený nedostatočnou izoláciou alebo kvôli elektrickému prierazu v rámci vinutia. Za neuznaním tej ktorej reklamácie však netreba hľadať špekuláciu zo strany predajcov. Každá reklamácie je odborne realizovaná tak, aby postupnosť jednotlivých krokov v nej bola plne v súlade s reklamačným poriadkom. Subjekt posudzujúci oprávnenosť reklamácie si v procese jej riešenia môže vyžadovať súčinnosť zo strany zákazníka a chcieť predložiť potrebné dokumenty. Pre viac informácií kliknite na webovú stránku https://www.elektromotory-prevodovky.sk/elektromotory/.